Nu styr Britta Möjligheterna i Söderköping

Publicerat 2022-12-16

– Ja men gör något BRA av det då! Det var uppmaningen till Britta Andersson när hon i höstas tillfrågades om att ta över ledningen för projektet Möjligheternas Söderköping – landsbygd och skärgård. Hon var lite tveksam först och tyckte kanske att projektet var lite flummigt men hon bestämde sig till sist ändå för att försöka göra ”NÅGOT BRA” av det. Och nu – sju plus fem bygdemöten senare och med ytterligare ett par inbokade – är projektet på banan med ett antal lokala grupper som vidareutvecklar konkreta idéer.

Britta Andersson har nu tagit över projektledarskapet för Möjligheternas Söderköping med målet ”att göra något bra” av det.

Möjligheternas Söderköping drog igång i december 2021 som ett Leaderprojekt med pengar från Kustlandet och med målet att hitta eldsjälar, lokala idéer och affärsmöjligheter, peppa utvecklingsgrupper och dra igång arbete med lokala utvecklingsplaner på landsbygden. Med mera, skulle man kunna tillägga för det är ännu fler punkter på programmet för projektledaren som ska coacha de gräsrötter som förväntas stå för initiativen.
Starten blev lite trög eftersom sjukdom tvingade den ursprungliga projektledaren att lämna uppdraget men sedan 1 september är det nu Brita Andersson – välkänd från bl-a- Navet i Havet – som står för coachningen. Hon låter både energisk och optimistisk när Arkipelaget undrar: Hur står det till med Möjligheterna?

– Joådå , bra, säger Britta Andersson. Sedan 1 september har vi hunnit ha sju bygdemöten jämt fördelade över kommunen och ytterligare en omgång möten är på väg att avslutas; bara de två i Sankt Anna och Östra Ryd återstår att genomföra i januari. Det har genomgående kommit väldigt mycket folk men det startar ändå ofta lite trögt och trevande med tankar och idéer.
– Nu – efter tredje mötet – när det börjat bli lite verkstad av idéerna känns det positivt. Det har formerats lokala smågrupper som jobbar vidare med de uppslag som kommit fram. På flera ställen handlar det om att man vill få till cykel- och vandringsvägar, utökad kollektivtrafik och utlämningsställen för beställda varor men det finns också mera muntra tankar på sån´t som att ordna gratis kräftfiske.

Inte för sent för flera goda idéer
– Alla idéer kan eller hinner förstås inte förverkligas inom ramen för det här projektet, påpekar Britta Andersson. Kommunens lagstyrda planeringsarbete pågår ju som vanligt oberoende av vad projektet väljer att satsa på. Men bara det faktum att vi idag har ca 400 personer med intresse för Söderköpings framtida utveckling anmälda till en kontaktlista är ju värdefullt. När exempelvis kommunens översiktsplanering är aktuell för samråd kan vi ju uppmärksamma dem på att det är dags att komma med inspel där också.

Det är för övrigt inte för sent att hoppa på tåget även för dem som kanske missat de bygdeträffar som genomförts hittills. Möjligheternas Söderköping har nämligen öppnat en Idébank på kommunens hemsida där det står envar fritt att komma med nya förslag som kan göra den egna bygden bättre. Du hittar projektets hemsida med Idébanken här.

Arkipelaget ha tidigare skrivit en artikel om projektet.