Kollektivtrafik till ArkipeLagets område

Publicerad 2022-03-24

Kompletterad 2022-07-07

En av Skärgårdslinjens båtar. Foto Lotta Lanne

ÖstgötaTrafikens hemsida finns information om busslinjer, ”närtrafik” och ”skärgårdstrafik” till ArkipeLagets område.

Buss går från Norrköping till Arkösund och från Söderköping till Lagnö på Norra Finnö.

Skärgårdstrafiken till öar som har fastboende utgår från bland annat Kungshällsudden vid Trännöfjärden (linje 777) och Arkösund (linje 781).

Turerna från och till Arkösund är ofta anpassade till bussarnas ankomst och avgång.

Resan måste börja eller sluta på fastlandet. Man kan inte ”båtluffa” mellan öarna med ÖstgötaTrafikens Skärgårdstrafik.

Resan måste beställas senast kl 18:00 dagen innan. Vissa öar har flera brygglägen som båtarna lägger till vid. Om du vill veta var bryggorna ligger på ön får du kontakta skepparen på båtarna. Fråga efter telefonnumret till skepparen när du ska beställa plats.

Närtrafik kan beställas från och till adresser som ligger mer än 2 km från närmaste hållplats. De kör under vissa tider på dagarna och beställs senast två timmar innan resan.

Skärgårdslinjen går mellan öar i Östgötaskärgården under sommaren. Det går bra att ”båtluffa” mellan öarna med Skärgårdslinjen.