Söderköpingsbornas mindset blir positivt och framåtsträvande i nytt möjlighetsprojekt

Publicerat 2022-02-11

Under tre år och med 834 000 kronor i bidrag, ska Söderköpings kommun ”på lång sikt ändra människorna i Söderköpings mindset till positivt och framåtsträvande, med förmågan att se utanför boxen.” Möjligheternas Söderköping heter det tudelade projektet och Ann-Marie Brengdahl, som anställts som projektledare för landsbygd och skärgård, har redan bjudit in till sju bygdeträffar under februari-mars.

Möjligheternas Söderköping skulle ha startat redan 2020 men, Covid kom i vägen och det dröjde till september förra året innan projektledaren var på plats och arbetet kunde starta med en kick off i början av december dit femtio representanter för föreningar och näringsliv i kommunen var inbjudna. Det var landsbygds- och skärgårdsdelen av projektet som startade då; den del som gäller staden Söderköping har ännu inte kommit igång.

Datum    Plats                             Tider

?/2        Fröberga bygdegård           18.00  Datum meddelas senare

?/2        Mogata Tingshus              18.00  på kommunens hemsida

1/3         Engelholms bygdegård, S:a Finnö          18.00

2/3          Gårdeby friskola                                       18.00

8/3          Sankt Anna skola                                     18.00

15/3        Västra Husby Hylingegården                   18.00

16/3        Aspängens IP, Östra Ryd, klubbhuset    18.00

Motsättningar mellan stad och land ska suddas ut
I ansökan till Kustlandet, som bl a ansvarar för projektstöd inom EUs Leaderprogram, skriver Therese Eklöf, chef för Turist- och näringslivsenheten, att det sker väldigt lite utveckling eller aktiviteter i Söderköping med undantag för två bygder. Därför behöver fler och nya eldsjälar (gärna yngre) identifieras som kan driva utvecklingen över tid. Dessutom behöver den nedärvda motsättningen mellan stad och landsbygd suddas ut och grunden till ett nytt platsvarumärke hittas i Söderköpingsbornas gemensamma känsla för kommunen. ”Att skapa en stolthet och öka attraktiviteten för den lokala platsen men främst för Söderköping i sin helhet”.

Det är Kustlandet som beviljat bidrag ur EU:s Leaderprogram

Förutom EU-pengarna har Region Östergötland skjutit till 50 procent medan Länsstyrelsen bidrar med tio procent. ”Men det här är inget projekt som strör pengar över dem som engagerar sig”, konstaterar Ann-Marie Brengdahl.

– Här gäller det i första hand att hitta och locka fram engagemanget och hängivenheten för den egna bygdens fortlevnad och utveckling – eldsjälarna helt enkelt. Dem hoppas vi hitta bl a på de bygdeträffar som är inbokade runt om i kommunen under februari och mars. Där kan också de som har utvecklingsidéer knyta kontakter med andra med liknande funderingar och det ska sedan leda vidare till nya aktiviteter, arbetsgrupper och träffar.

Flexibilitet och lyhördhet för önskemål
– Det gäller att ha stor flexibilitet och fånga upp de önskemål och behov som kommer fram, menar Ann-Marie Brengdahl. Det kan exempelvis gälla att ordna gemensam information om vilka finansieringsmöjligheter som finns eller att visa upp goda exempel på hur idéer kan föras från tanke till handling.
– Projektet ska också stimulera ortsbor till att utarbeta lokala utvecklingsplaner, som kan vara både högst konkreta och kortsiktiga eller ha decennielånga perspektiv.

Fler platser tillgängliga när Covid släppt greppet
Coronan har hittills haft en dämpande effekt på Möjligheternas Söderköping och antalet deltagare på bygdeträffarna har fått begränsas. Men när nu de flesta restriktioner är borta kan fler deltagare tillåtas. Därför välkomnar Ann-Marie Brengdahl fler anmälningar till träffarna även om inte platser kan garanteras. I rutan högst upp hittar du tid och plats för träffarna.

Du måste anmäla dig om du vill delta i en Bygdeträff. Det gör du genom att maila till mojligheternas@soderkoping.se  Uppge kontaktuppgifter samt vilket datum och plats du kommer till. På hemsidan kan du också läsa mer om projektet.