Kommunalt veto från Norrköping kan bli aktuellt mot Långgrund

Publicerat 23-02-15

”… vår överenskommelsen i Borgerlig samverkan är glasklar; Stora, omfattande etableringar kommer inte tillstyrkas av oss så länge vi leder kommunen.” Det skrev Sophia Jarl, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping (M) på sin Facebooksida 11 februari. Det gjorde hon efter att upprörda invånare har hört av sig till henne och Reidar Svedahl, kommunalråd i Norrköping (L), efter samrådsmötet i Häradshammar 7 februari. Invånarna undrar hur Moderaterna och Borgerlig samling i Norrköping ställer sig till Långgrundsprojektet.

För Folkbladet berättar Sophia Jarl att oron från invånarna handlar om påverkan på fastighetsvärdet, naturvärden, buller och ljus. I överenskommelsen för Borgerlig samling skrivs att de är negativa till storskaliga vindkraftsprojekt. Och Långgrundsprojektet är definitivt storskaligt, konstaterar Sophia Jarl. Men frågan är inte politiskt behandlad ännu. Att elpriserna skulle sjunka i vår landsdel och att Långgrundsprojektet skulle skapa många arbetstillfällen väger inte över för Jarl. Hon satsar på andra arbetstillfällen och etableringar av andra företag.

Sverigedemokraterna i Norrköping är emot Långgrundsprojektet

Christopher Jarnvall är kommunalråd i Norrköping (SD) och stödparti till Borgerlig Samling. Han uttalade sig i kanalen Riks 8 februari. Han vill att Norrköping ska säga nej till Långgrundsprojektet och motiverar det med att ett statligt energibolag i Qatar har aktier i det spanska företaget Iberdrola som ska bli majoritetsägare för Långgrundsprojektet. Jarnvall säger: ”Tyskland har satt sig i knät i Ryssland när det gäller energi. Ska vi nu i knät på islamister i Quatar, som också bygger moskéer och islamska kulturcentra i Sverige. Ska dom nu behärska vår energi?” Jarnvall säger också att kineserna äger mjukvaran i vindkraftverken och därmed behärskar dom energin.

Svea vind bemöter kritiken mot aktier från Qatar och utländskt ägande på sin hemsida. ”Qatar Investment Authoritys ägarandel på 8,7 procent av Iberdrolas aktier har inget som helst inflytande över företagets operativa verksamhet, investeringar eller andra strategiska vägval.”

Liberalerna i Norrköping säger nej

12 februari skriver Reidar Svedahl, Kommunalråd (L), på Facebookgruppen Nej till Långgrunds vindkraftspark att han är emot projektet. Han motiverar det med att vindkraften sprider ”tonvis med plast som släpper ut giftig bisfenol”, att ” hundratals ton med cement och betong” sprids över hela området, att fåglar ”hackas sönder”, att ljudet gör folk sjuka och att närliggande fastigheter kommer att ”förlora enorma värden”.

Svea Vind har uttalat sig vid de allmänna samråden att de räknar med att varje kraftverk kommer släppa 0,15 kg plast per år. (Om man multiplicerar den siffran med de panerade 182 kraftverken blir det 27,3 kg plast.) Svea vind menar att vindkraftverkens utsläpp av plast är mycket liten i förhållande till övriga utsläpp i samhället. Naturvårdsverket räknar med att trafiken sprider 8 000 ton per år. Till det kommer ansenliga mängder plast från nedskräpning. Andra källor är industrin, reningsverk, fotbollsplaner och andra ytor med plastbeläggningar. Att vindkraften skulle släppa ut stora mängder Bisfenol är inte vetenskapligt belagt. Naturvårdsverket menar att ljudet från vindkraftverken inte gör folk sjuka.

Se tidigare publiceringar om Långgrunds vindkraftspark