Vinglig färd mot EUs nya mindre fiskekvoter

2023-10-31

Strömmingen spelade en av huvudrollerna i årets fiskekvotsdrama inom EU.
Illustration Wilhelm von Wright.I

Först så gick det ner, så gick det ännu längre ner men till sist så gick det upp igen fast fortfarande ner. Ungefär så kan man kanske beskriva årets fiskekvotsdrama med Östersjöns (närmast obefintliga) torsk och – i alla avseende krympande – strömming i huvudrollerna.
Först föreslog det vetenskapliga rådet ICES minskade strömmingskvoter och ökad uppmärksamhet på riskerna för kollapsande bestånd i Östersjön. EU-kommissionen hörsammade ICES varningar och föreslog fiskestopp för strömming men sedan trädde EU:s fiskeministrar in och satte stopp för strömmingsstoppet och sade ja till fortsatta kvoter om än mindre än årets.

Och nu rasar debatten om huruvida detta var en räddning för surströmmingen och kustfisket eller om det var en katastrof för strömmingen och Östersjöns ekologiska system.

Arkipelaget har redan tidigare berättat om alla OM och MEN som förknippas med fastställandet av Östersjöns fiskekvoter. (Läs mera här). Slutresultatet för 2024 blev att det rådande torskfiskestoppet i hela Östersjön blir kvar och endast bifångster av torsk accepteras.

För strömmingens del landade fiskeministrarnas beslut på en kvot på 13 503 ton för Centrala Östersjön vilket är en minskning med 43 procent. För dem som oroar sig för surströmmingen nästa år kan noteras att en kvot på 9 908 ton beslutades, vilket är en minskning med 31 procent. För att ytterligare skydda strömmingens lek införs förbud mot fiske med släpredskap efter sill och andra pelagiska arter under en månad under våren men det omfattar inte det småskaliga kustfisket. Skarpsillsfisket minskade mera marginellt med 10 procent ner till 38 331 ton. 15 116 st laxar får fiskas i hela Östersjön under 2024 och även där minskas kvoten något, med 16 procent och för torsk och rödspätta blir det i vårt område inga förändringar dvs. inget riktat torskfiske och oförändrad rödspättekvot på 611 ton.

Fritidsfiske efter lax är fortsatt begränsat till en odlad fettfeneklippt lax per person och dag (med vissa undantag i Bottenviken under sommaren). I vårt område är fortfarande visst fritidsfiske efter torsk tillåtet, dvs det är möjligt att behålla en fångad torsk per person och dag om man lyckas fånga någon…

Slutet på historien blev att EUs fiskeministrar beslutade att tillåta en kvot för 2024 men 43 procent mindre än i år.
Illustration av Wilhelm von Wright.