Litteratur

Titlar i blått betyder att skriften finns att läsa och/eller ladda hem från en sida på Internet.

Botanisk inventering av Östergötlands skärgård,  Länsstyrelsen i Östergötland 1983

Deep Sea Reporter Digitalt magasin med fokus på havet. Finansieras av stiftelsen Voice of the Ocean.

De yttersta skären Från norr till söder längst ut i Östergötlands skärgård, Johan Thyberg, Strandhugg förlag 2021

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2020 Resursöversikt, Rapport 2021:6, Havs- och vattenmyndigheten, 2021

Gemensamt utvecklingsprogram för Kust och skärgård i Östergötland och norra Småland 2030

Kustfarleden genom Östergötlands Skärgård – Fyrar och Sjömärken samt Omgivande Fastland, Öar och Deras Historia, Johan Thyberg, Strandhugg förlag 2020

Strandhugg i Östergötlands Skärgård – En Resa i Tid och Rum, Johan Thyberg, Strandhugg förlag 2014

Tidningen Skärgården Kommer ut en gång i veckan och behandlar främst Stockholms skärgård. Artiklarna är ofta intressanta för övriga skärgårdar i Östersjön. På hemsidan finns ett urval av artiklarna.

Upptäck Östergötlands skärgård, Länsstyrelsen Östergötland, 2014.