Projekt Dyning ska ge ännu mera el från havet

Ett nytt projekt har seglat upp på vindkrafthorisonten utanför Östergötlands kust. Det svenska bolaget Hexicon, i samarbete med det norska bolaget Aker Offshore Wind, driver ett projekt med flytande vindkraftverk mitt i mellan Östergötlands kust och Gotland. Ungefär 100 kraftverk planeras med en högsta höjd på totalt 350 meter.

Vindkraftområdet planeras mellan Östergötlands kust och Gotland. Från samrådsunderlaget.

Området ska producera 10 TWh el per år, ungefär lika mycket som Östergötland och Södermanland konsumerar idag. Från de yttersta skären i Gryts skärgård kommer man vid gott väder kunna skönja kraftverken drygt tre mil bort.

De flytande plattformarna ska förankras i botten på 100 till 170 meters djup. På botten är det totalt syrefritt med ganska höga halter av föroreningar.

Sjöfarten och yrkesfisket blir påverkat till viss del. Fågellivet kommer påverkas marginellt tror projektörerna, eftersom flyttfåglar rör sig mest utefter kustlinjerna och drar sig i det längsta för att flyga över öppet hav. Säl och tumlare rör sig i mycket liten grad i området. Däremot kan fladdermöss bli problem. Kraftverken kan störa radiolänkförbindelserna till Gotland och vad Försvaret säger om det här får framtiden utvisa.

Projektet har fått namnet Dyning och är ute på allmänt ”avgränsningssamråd” fram till 9 juli 2021. Alla är välkomna att lämna synpunkter. Syftet med samrådet är att fånga in aspekter inför kommande miljökonsekvensbeskrivning och bedömning. Projektet kommer att beslutas direkt av regeringen.

Det är inte klarlagt var kraftkablarna ska gå iland. Den frågan kommer att avgöras i ett nytt tillståndsärende med samråd och så vidare.

I samrådshandlingarna är inte konsekvenser för fritidsbåtstrafiken till Gotland behandlad. ArkipeLaget har försökt undersöka om det blir möjligt att segla igenom vindkraftområdet. Hexicon tror att det blir möjligt. Men seglare som har rört sig i vatten med vindkraftverk berättar att man i det längsta undviker att segla bland vindkraftverken. I praktiken verkar det som om fritidsbåtstrafiken får navigera mellan de kommande vindkraftsområdena i Östersjön.

Publicerat 2021-06-12