Stiltje för Bergö-projektet

Publicerat 2021-12-01

Enligt planerna ska det byggas bostadshus i form av ”kliffhangers” på denna plats, med utsikt mot Aspöjafjärden. Foto Lotta Lanne

Storstilade planer presenterades hösten 2020 för Bergön. Efter länsstyrelsens negativa planeringsbesked i januari 2021 har det varit tyst om projektet. ArkipeLaget har fått besked från Börje Natanaelsson, ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden, att det för närvarande inte händer något med planerna för Bergön från kommunens sida. Eftersom det inte är kommunal mark gör kommunen ingenting. Det är upp till exploatören att ta fram handlingar för en ny begäran om planeringsbesked. Exploatören har inte kommit in med ny begäran om planeringsbesked, meddelar Börje Natanaelsson.

Bergö-projektet

Publicerat 2021-06-19

Planerna för Bergön är presenterade på Söderköpings kommuns hemsida

I januari 2021 gav länsstyrelsen negativt planeringsbesked för byggplanerna, med motivering att omfattningen av bebyggelsen blir för stor. Kommunen planerar att arbeta om planerna, med färre hus, och begära ett nytt planeringsbesked. Aline Eriksson, tf Plan- och byggchef, berättar för Arkipelaget att de ska försöka få det klart under hösten 2021.

Bråk om bryggor på Bergön

Publicerat 2021-05-22

”Det här är mitt bästa och kanske enda ställe för fiske av sik, abborre och flundra” hävdar ägaren av fiskerättigheterna utanför en planerad brygganläggning på Bergön.

”Land äger vatten 100 meter ut från stranden” menar markägaren av Bergön och vill köra över ägaren av fiske- och sjöfågeljakträttigheter i vattnen på västra sidan av ön.

På nordvästra sidan av Bergön vill markägaren bygga en brygganläggning för att lättare kunna lägga till vid ön. Rättare sagt: en flytbrygga finns redan på plats sedan några år tillbaka, lite provisoriskt fastlagd.

Söderköpings kommun har lämnat strandskyddsdispens för bryggan eftersom det finns två äldre militärbaracker på ön och de har bedömt att besökare behöver en mer skyddad tilläggningsmöjlighet än den kaj som försvaret byggde längre söderut på ön.

Liten del av fiskerättigheterna begränsas tyckte Länsstyrelsen
Tillstånd för vattenverksamhet söktes också hos länsstyrelsen. De sade ja till brygganläggningen. Samråd med länsfiskekonsulent Jörgen Dahlin skedde inför länsstyrelsens beslut. I beslutet skriver länsstyrelsen att det finns en yta närmast bryggan där fisket begränsas men att den ytan utgör en mycket liten del av fiskerättsområdet. ”Fiskeredskap bör kunna läggas ut på ett sådant sätt, även relativt nära bryggan, att tillfart med båt till bryggan blir möjlig utan att skada näten” skriver länsstyrelsen i sitt beslut den 11 september 2020.

Överklagan skickades in mitt under remisstiden för Bergöprojektet, som du kan läsa om på Söderköpings kommuns hemsida Kommunens handlingar finns här

Mark- och miljödomstolens beslut kan få följder på flera håll i skärgården
Fiskareförbundet menar att all fiske och jakt inom ett ganska stort område runt de planerade bryggorna i praktiken blir omöjlig att bedriva på grund av den livliga båttrafiken som kan förväntas. Fasta fiskfällor, bottengarn och kombifällor kommer att bli helt omöjliga att använda. En medelstor sikfälla kräver en yta på ca 100 gånger 100 meter, skriver Fiskareförbundet.

Fiske- och sjöfågeljaktsrättigheterna är inskrivna i skifteshandlingarna från 1903 och är likvärdiga med markägande. Intressekonflikter mellan vattenbrukande och mark har tidigare lösts genom köp eller markbyten och byte av fiske- och jakträttigheter. Ingen har ifrågasatt parternas lika värde. Förhållandena angående ägande av mark-vatten-fiske och sjöfågeljaktsrättigheter kring Berön och Aspöja by är likartade inom flera andra skärgårdsbyar där fiske- och jakträttigheter på och runt ett stor antal öar är knutna till varje hemman. Beslutet i detta ärende kommer sannolikt att få prejudicerande inverkan på handläggningen av liknande fall i framtiden, avslutar Fiskareförbundet sin överklagan.

Nu väntar vi med spänning på utfallet av målet. Om markägaren får rätt att bygga bryggan kan liknande fall dyka upp på andra ställen. Om fiskerättsinnehavaren får rätt kan det å andra sidan hindra Bergöprojektörens planer på att anlägga ett par småbåtshamnar med mera där fiske- och jakträttigheterna tillhör en annan hemmansägare.