Penga- och personalbrist försenar översiktsplan

Publicerad 2024-04-21

För tre år sedan var kommunalrådet Martin Sjölander i Söderköping optimistisk när det gällde den nya översiktsplanen (ÖP). Våren 2022 skulle arbetet gå igång och mer än ett par år skulle det inte ta, trodde han då. Idag pekar det mesta på att arbetet inte tar riktig fart förrän 2025 – detta till följd av ekonomiska bekymmer för kommunen i kombination med föräldraledighet på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Så sent som i augusti förra året trodde samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anwar Samuelsson och samhällsbyggnadsförvaltningschefen Linda Wahlman att ett förslag till översiktsplan skulle skickas ut för samråd efter årsskiftet, dvs 2024. Då besökte de Aspöja och berättade bland annat att det handlade om en enda samlad ÖP för hela kommunen. Någon fördjupad ”skärgårds-ÖP” eller ny FÖP Aspöja hade inte politikerna beställt, slog Linda Wahlman då fast.
Sedan dess har förberedelser för ÖP-arbetet gjorts genom diskussioner med de politiska partierna om kunskapsunderlag och fokusområden men någon tidplan för arbetet har ännu inte lagts fast. Efter ett avslutat samråd, där kommunmedborgarna haft möjlighet att lämna synpunkter återstår en process på ett par tre år fram till en beslutad ÖP, uppskattade Linda Wahlman i somras. Med förhoppningarna från i somras skulle det ha inneburit att en ny ÖP skulle ha kunnat vara på plats till 2026-2027 men nu lär det dröja till efter valet 2026 innan en ny ÖP ser dagens ljus. Eftersom alla kommuner måste ha en aktuell ÖP, som visar hur man långsiktigt vill utveckla bebyggelse, vägar, naturområden, mm, måste ÖP:n antingen aktualiseras eller ersättas med en ny under varje mandatperiod. Det återstår alltså att se vad som händer med Söderköpings ÖP.

– Det är aldrig roligt med förseningar, konstaterar kommunalrådet Martin Sjölander, när Arkipelaget når honom. Men nu har det kommit ekonomiska problem som vi måste ta tag i och i kombination med föräldraledigheter på samhällsbyggnadsförvaltningen blir det en förskjutning i översiktsplaneringsarbetet. Exakt hur stor förskjutningen blir har jag inte i huvudet…

De ekonomiska problem som Martin Sjölander nämner beror på ett underskott på 37,3 miljoner för 2023 vilket bl a lett till att kommunen varslat om att 50 anställda kan komma att sägas upp under innevarande år. Och för ÖP-arbetets del innebär de ekonomiska realiteterna att det är först 2025 som samrådsunderlaget kan sammanställas för att därefter gå ut till allmänhetens påseende och kommunmedborgarnas synpunkter. Enligt den målbild som gäller ska den nya ÖP:n sikta mot 2040.

Kommunalrådet Martin Sjölander är inte så här glad idag när han konstaterar att ÖP-arbetet blir försenat….