Öppet hus i Skärgården 10 juni om ny översiktsplan

Publicerad 2023-05-01

Den 10 juni har du din chans att säga till, ifrån eller vad du vill, om hur vi ska använda mark, vatten och bebyggelse i Norrköpings kommun i framtiden. Då är det samrådsmöte med fika i Skärgården i Arkösund och just den dagen är också politiker och tjänstepersoner, som arbetar med att revidera kommunens översiktsplan, på plats för att svara på frågor och lyssna på dina synpunkter. Inte minst för Arkösunds del kan samrådsunderlaget bjuda på nytänkande eftersom den gamla ÖP:ns planer för centrala delar av orten har visat sig ohållbara.
Kan du inte komma till Skärgården 10 juni mellan 13 och 15 så kommer du att ha flera chanser att tycka till. Samrådstiden löper från 9 maj ända till 18 augusti.10 juni kl 13-15 är det samråd med fika i Skärgården i Arkösund om förslaget till ny översiktsplan. Skärgården är den tidigare förskolan som ligger på vänster sida om vägen som går från Centrumparkeringen mot campingplatsen.

Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan som ska fungera som vägledning när kommande beslut fattas om byggnation, bevarande mm. i kommunen. Men det är inte varje år som det görs en så omfattande revidering av översiktsplanen som i år; för det mesta kan kommunens politiker nöja sig med att göra mindre omfattande aktualiseringar.

Dags att plocka fram den lokala utvecklingsplanen för Arkösund?

Nu har emellertid så många nya omständigheter tillkommit att det krävs en mera ingående revidering (Läs mera om bakgrunden här) och då behövs också synpunkter från människor med lokalkännedom. Det är sådan kunskap som kommunen efterlyser under samrådstiden för att därefter kunna väga in den under det fortsatta jobbet med planen.

En nyhet i den kommande översiktsplanen är att det är just EN översiktsplan för hela Norrköpings kommun medan det tidigare har funnits en särskild ”landsbygds-ÖP”. Den nya ÖP:n kommer även att vara mera heltäckande än tidigare då man kunnat nöja sig med att behandla en del områden mera övergripande.

För ett par år sedan arbetade Arkösunds Intresseförening med att ta fram en lokal utvecklingsplan – det är kanske dags att ta fram den igen och se vilka inspel som kan göras till kommunens översiktsplanering.