Skärgårdsöar på tur för seg fiberutrullning

Publicerad 2024-04-28

Det är osäkert när fibern kan nå skärgårdsöarna men GlobalConnect räknar med att börja bygga nästa år om tillräckligt många anmäler sig. Samtidigt är det svårt att få klarhet i vad som gäller för gamla anmälningar från 2016. Gäller de och är de bindande? Kostar det fler tusen att ångra sig? Och när ska nya anmälningar vara inne? Företaget hänvisar till en svårfångad kundtjänst. Foto: GlobalConnect

Det är sju år sedan en del av öborna i Arkösunds och Sankt Anna skärgård blev tillfrågade av IP-Only om de var intresserade av att få fiber till sitt hus och en del har väl vid det här laget nästan glömt alltihop. Men nu har Post- och telestyrelsen (PTS) beviljat GlobalConnect (som köpt IP-Only) bidrag för fiberutbyggnad till ytterligare ett antal öar i Sankt Anna skärgård. Nu gäller det Trännö, Äspholm, Aspöja, Ramsö, Yxnö, Kallsö, Rimmö och Vänsö där GlobalConnect i bästa fall räknar med att de kan börja bygga i början av 2025 om tillräckligt många beställer fiber.
Men det där med tidplaner verkar vara svårt i skärgården. På Arkö väntar fortfarande ungefär hälften av kunderna på sin beställda fiber men nu ska den vara på gång, försäkrar kommunikationschefen Niklas Ekström på GlobalConnect.

Läs vad vi skrivit om fiberutbyggnaden tidigare.LÄNK

Det faktum att bidrag för fiberutbyggnad till de aktuella skärgårdsöarna beviljats innebär inte att det säkert blir någon utbyggnad. ”Vi är glada för att vi fått bidraget från PTS”, skriver Niklas Ekström och tillägger: ”Vi tror på det här projektet”.
”Förberedelsearbete pågår och vi kommer att återkomma till dem som bor i området i slutet av sommaren för att ge uppdaterad information och plan framåt. Om förberedelserna går som de ska och tillräckligt många – ca 50 procent av de boende i området – beställer fiber så kommer byggnationen att påbörjas i början av 2025.” Brev om den planerade fiberutrullningen har redan nu skickats ut till de berörda öarna. För minnesgoda som faktiskt kom ihåg att de redan 2016 fick en beställningsbekräftelse från IP-Only väckte det nya erbjudandet viss förvirring. Gäller den gamla beställningen från 2016 fortfarande eller ska en ny beställning lämnas in? Och om man hade ångrat sig sedan dess – ska man då ändå tvingas betala 4 900 kronor om man annullerar beställningen, som det står i de finstilta Allmänna villkoren?

Arkipelaget har försök få svar på en del av de frågor som dykt upp och vi har fått mejl från kommunikationschef Niklas Ekström.
När det gäller beställningarna och/eller intresseanmälningarna från 2016 svarar Niklas: En intresseanmälning är inte bindande. För de som har frågor gällande sin intresseanmälan eller beställning, är det bäst att kontakta vår kundservice för att få mer information. Och för dem som har beställt fiber för sju år sedan råder Niklas: För att säkerställa att vi har rätt underlag och information inför den kommande fiberutbyggnaden önskar vi att de beställer via hemsidan eller blanketten.

Svårnådd kundservice på GlobalConnect
Det har emellertid visat sig att det inte är så lätt att vare sig nå eller få något rakt besked från GlobalConnects kundservice. En person som ringde och ville annullera sin gamla beställning hamnade i en trasslig diskussion om att hen bara hade beställt en extra anslutning till en annan huvudbyggnad och därför inte hade rätt att annullera. Det måste den som beställt fiber till huvudbyggnaden göra, menade kundtjänst som för övrigt inte kunde ge någon ”mer information”.

Niklas Ekström är ny kommunikationschef på GlobalConnect sedan april. Han har valt att besvara våra frågor via mejl. Men många frågetecken kvarstår t ex frågan om NÄR beställningar senast ska göras
Foto: GlobalConnect

När Arkipelaget försökte nå kundtjänsten blev vi tre gånger uppmanade av telefonsvarare att läsa ett SMS som de skickat och där vi hänvisades till deras hemsida. Där fanns inga svar på våra frågor. När vi – på uppmaning – tryckte 1 för att bli uppringda hände heller ingenting. På frågan om det finns ångerrätt på en anmälan svarar Niklas att Du har rätt att ångra ditt avtal inom 14 dagar från det datumet som du genomförde din fiberbeställning. Det tyder kanske på att det är den nya beställningen som räknas – inte den gamla… Men osvuret är bäst. Niklas Ekblad kan heller inte ge klart besked. Vad som gäller för varje enskild beställning måste redas ut individuellt med den svårnådda kundservicen, menar han, och han kan heller inte utesluta att en annullering av den gamla beställningen kan leda till kostnader för beställaren. Men han VET inte säkert och lovar återkomma. Det gör han. Med beskedet att alla som ha frågor bör kontakta kundtjänst!

Det verkar svårt med tidsplaneringen för fiberutrullning i skärgården. På Arkö har fortfarande inte alla fastigheter som beställt nåtts av fibern. Västra stranden (på bilden) fick fiber redan 2021 och för övriga delar av ön skulle resterande utbyggnad börja efter nyår 2023 enligt GlobalConnect i oktober 2022. Men i år ska det i alla fall bli klart säger kommunikationschefen Niklas Ekström.. Foto: Lotta Lanne

”Kampanjpriser” på bredbandstjänster att räkna på
Till möjligheten att beställa fiber finns också erbjudanden knutna om att beställa bredbandstjänster till ”kampanjpris” från Telia eller Bahnhof. I båda fallen innebär det att man binder sig till bredbandsleverantören för två år framåt. Kampanjpriserna gäller till 31 december 2024 (Bahnhof) respektive 1 april 2025 (Telia). Hur länge kampanjpriset på enbart fiber gäller har vi inte lyckats hitta någon uppgift om. Det fibernät som GlobalConnect erbjuder är ett sk öppet nät vilket innebär att det också är möjligt för andra företag att leverera bredbandstjänster via nätet. Den som väljer att enbart beställa fiberanslutningen är sedan fri att sluta avtal med vilken bredbandsleverantör som helst så det kan vara idé att se sig omkring på marknaden och räkna på vad som passar bäst för just dig och dina önskemål.

I brevet från GlobalConnect presenteras de olika erbjudandena med priser med och utan rut- och rotavdrag och den som beställer ska också kryssa för om vederbörande VILL nyttja rut-, rot- eller båda avdragen. I svaret från Niklas förtydligar han: För att kunna nyttja rut- och/eller rotavdrag behöver man både vilja nyttja det och ha möjlighet att göra det. I klartext betyder det att du måste ha betalat så mycket i skatt under samma år som du betalar för fiber och eventuella bredbandstjänster, att det räcker för att göra avdragen och att du inte redan har utnyttjat skatteutrymmet för andra ändamål. Betalning sker, enligt det utskickade brevet, efter att installationen är gjord och senast 30 dagar efter att fakturan har kommit.

”Hårda material” kan öka grävkostnaderna ?
Till de ekonomiska osäkerheterna hör även den sk kanalisationen, dvs nedgrävningen av själva fiberkabeln, där GlobalConnect enligt sina Allmänna villkor enbart står för kostnader för nedläggning i ”mjukt material”. Med tanke på att de berörda öarna bitvis är mycket bergiga med tunna jordlager undrar vi om beställarna då kan tvingas betala mera för att för fiberdragningen. Niklas Ekström förklarar att GlobalConnect håller på att ta fram en uppdaterad ritning över hur fibernätet kan grävas. Den kan behöva anpassas till rådande markförhållanden men Niklas tror att det ska gå bra att gräva sig fram efter erfarenheter från andra öar. Skulle det visa sig omöjligt – eller åtminstone kostbart – så kan det leda till att det antingen inte blir något av med fiberdragningen eller att det kommer att kosta mera men då måste det bli en dialog med beställarna.