Musslor i vatten och fisk på land vid nästa bygdeträff

Publicerat 2023-01-19

På kvällen den 31 januari berättar Jason Bailey om den landbaserade fiskodlingens möjligheter i Sverige. Det sker i Sankt Anna skola.

Det blir musselodling i sjön och fiskodling på land, som blir ett par huvudpunkter på nästa bygdeträff i Sankt Anna skola. Det är Britta Andersson i projektet Möjligheternas Söderköping, som bjudit in Mats Emilsson från Vänsö till en intervju om hans erfarenheter som musselodlare i Östersjön under sju år.

På mötet kommer även doktorn i biologi och vattenbruk, Jason Bailey, att berätta om landbaserad fiskodling; vad det är, hur det går till och vilka slumrande möjligheter som ännu är outnyttjade i Sverige.

Redan 2015 drog Mats Emilsson igång Vattenbrukscentrum Osts (VCO) musselprojekt för att undersöka om odling av blåmusslor i Östersjön skulle kunna vara en bra proteinkälla för djurfoder samtidigt som musslorna bidrog till att ta upp fosfor från allas vårt övergödda innanhav. Så här sju år senare, sedan projektet avslutats, kan Mats konstatera:
– Det fungerade jättebra! Vi har kunnat skörda ca 80 ton musslor vartannat år och vi hann skörda tre gånger under projekttiden. Men i den här formen och omfattningen är det fortfarande ett för dyrt sätt att framställa protein till djurfoder.
För att vara gångbara som mat till människor är Mats´ blåmusslor för små. Men de går bra att äta, försäkrar han, fast lite pilligt blir det…Roligt och uppmuntrande just nu är att två killar från Stockholm kommer att fortsätta med musselodling och de har även lyckats intressera en finansiär att satsa på utveckling av verksamheten.

80 ton musslor har kunnat skördas vid tre tillfällen i Mats Emilssons musselodlingsprojekt. Här pågår skörden av musslor.

Anmäl dig till träffen senast 29 januari
Om denna spännande historia kan du höra mer den 31 januari i Sankt Anna skola, där Möjligheternas Söderköping bjudit in till bygdeträff. Den som vill vara med kan anmäla sig senast 29 januari på mojligheternas@soderkoping.se.

Jason Bailey, har även han varit inblandad i musselprojektet genom sin delaktighet i den ideella föreningen Vattenbrukscentrum Ost som stött projektet. Men på tisdagskvällen den sista januari kommer han inte att prata om musslor i vatten.

– Jag överlåter musslorna till Mats den här gången, säger Jason Bailey, när Arkipelaget når honom via telefon. Jag har till att börja med tänkt berätta vad fiskodling är – det är mycket mer än norrmännens laxkassar i fjordarna – och hur det fungerar. Fiskodling på land är inte särskilt välkänt så jag ska också beskriva hur det går till och vilka olika fiskarter som lämpar sig.

Stora outnyttjade möjligheter med fiskodling på land
– Landbaserad fiskodling har ju fördelen att den sker i slutna system och inte lämnar något avfall efter sig: det kan ju vara ett problem vid vattenbaserad fiskodling om inte placeringen är välvald. Det innebär också att den kan placeras nästan var som helst och man stöter inte på samma svårigheter att få tillstånd som den havsbaserade fiskodlingen i Östersjön gör.

– Jag hoppas också få tid att berätta hur det står till med fiskodlingen i Sverige i jämförelse med en del andra länder. Det finns en väldigt stor outnyttjad möjlighet här, menar Jason Bailey

Förutom fisk och musslor bjuder bygdeträffen i Sankt Anna skola på en uppföljning av olika lokala projekt som startat inom ramen för Möjligheternas Söderköping. Du kan läsa mer om olika idéer som fötts under projekttiden i den Idébank som du hittar på projektets sida på Söderköpings hemsida.