DP Bergön

På Söderköpings kommun finns information om projektet här.

Markägarens information finns här.