Ny Träffpunkt blev mål för Bygdeträff i S:t Anna

Publicerat 2022-03-15

Det var fullsatt i Sankt Anna skola när projektet Möjligheternas Söderköping tisdagskvällen den 8 mars hade bjudit in till den tredje s k Bygdeträffen. Turist- och näringslivschefen Therese Eklöf, som fått hoppa in som stand in för projektledaren, hälsade välkommen till kvällens idé- och projektgenerering som hon hoppades skulle locka fram engagemang och välbehövliga eldsjälar.
”Vilken eld ska vi tända den här gången” frågade Therese Eklöf och många koppar kaffe, ostmackor och samtal senare var svaret: Det bör skapas en ny träffpunkt för bygden i Gula Huset vid Lagnöströmmen.

Idé- och projektgenereringsmöte kallades den tredje Bygdeträffen i S:t Anna skola.
Foto: Wiwi Samuelsson

Therese Eklöf presenterade projektet Möjligheternas Söderköping (det har Arkipelaget gjort här) och startade sedan med att be de församlade att gruppvis tänka efter vad de tyckte var bra i bygden, vad de är stolta över och vad som är unikt. Till det som är bra hörde Östersjön, skolan i S:t Anna, kompletteringstrafiken, de många småföretagen och de nya restaurangerna liksom de många duktiga människorna som bor i området. Till stoltheterna som räknades upp hörde avsaltnings- och avloppsanläggningar, diversifierat företagande med året runt verksamhet, samverkan mellan företag och fiberanslutning och som det unika nämndes exempelvis kanalen och skärgården och det oexploaterade landskapet.

Det var Therese Eklöf, chef för enheten för Näringsliv och turism i Söderköpings kommun, som ledde arbetet under kvällen och samlade in de idéer och uppslag som kom fram under diskussionerna i smågrupper. Foto: Wiwi Samuelsson

På frågorna Vad behövs? Vad får folk att komma hit? och Vad lockar folk utifrån? blev svarslistan lång.

– arbetstillfällen
– äldreboende och äldreomsorg
– bättre miljö- och fiskepolitik
– aktivt föreningsliv
– förbättrade stödformer för jordbruket
– bättre kollektivtrafik
– turistbuss från Söderköping
– träffpunkt för både ungdomar och vuxna – förslagsvis i Gula Huset
– flera träffpunkter som träffarna kan rotera mellan
– större förståelse i kommunledningen för levnadsvillkoren i kustlandets glesbygd
– att kommunen förstår hur länsstyrelsen och naturvårdsverket går emot entreprenörernas initiativ
– skärgårdsutvecklarens uppdrag bör utvecklas för att hjälpa entreprenörerna
– kommunen måste ta en mycket mera aktiv del i utvecklingen i Tyrislöt och Sanden
– större flexibilitet i bygglovsbesluten ex.vis beredvillighet att ändra planer om det dyker upp en entreprenör som vill bygga där annat har planerats
– projekt för att påverka kommunen
– utveckla ett samåkningsverktyg, kanske via en Facebookgrupp
– samordna skolskjutsar och närtrafik

Träffpunkt i Gula Huset fastnade när påsen knöts ihop
När Therese Eklöf så småningom skulle ”knyta ihop påsen” hamnade förslaget att ordna en ny träffpunkt i Gula Huset i påsen. Det var en ”lågt hängande frukt” på den långa önskelistan, som Therese Eklöf menade kunde vara görbart till att börja med.
Projektet Möjligheternas Söderköping kommer att upprätta en mejlinglista med alla kontakter och ställa till förfogande och nästa möte är redan planerat till den 27 september.