Vindkraft

Många vindkraftsprojekt utanför Östgötakusten

Karta från Energimyndighetens karttjänst Vindbrukskollen

Det finns omfattande planer på att bygga vindkraftverk till havs utanför Sveriges kuster. Här skriver vi om projekt Långgrund 1 och 2 utanför Bråviken och projekt Dyning mellan fastlandet och Gotland. De beräknas sammanlagt ha knappt 400 verk som ska producera 25 TWh el per år.

På Energimyndighetens karttjänst Vindbrukskollen har fler projekt registrerats. Norr, väster och söder om Dyning vill Cloudberry Wind Offshore AB bygga ytterligare 614 verk.

Runt Sveriges kust, utanför Hudiksvall, Trelleborg, Hallandskusten och Bohuskusten planeras ännu mer vindkraftverk till havs.

Publicerat 2021-07-07