Lyxbygget på Håskö börjar ta form

Publicerat 24-07-05

Nu börjar man skönja de cirkelformade husen på Håskös västra sida. Bygget går långsamt och enligt rykten på bygden är det kraftigt försenat. Man misstänker också att de minst 200 miljoner kronor som är budgeterade börjar ta slut.

Bygget från landsidan

På Håskös södra del finns en populär gäst- och naturhamn. Enkla stugor finns att hyra där. På ön löper vackra betesmarker kantade med ädellövträd. Delvis har betesmarkerna höga naturvärden. Utefter de gamla åkrarna/betesmarken går en lättpromenerad körväg.

Gammal åkermark, som nu klassas som betesmark, finns på Håskö.

På promenaden från gäst- och naturhamnen möter man denna blick. En bit av betesmarken bakom bygget är avspärrat. Stängslet går även ett stycke ut i naturmarken vid sidorna av bygget, ner mot vattnet, så att nyfikna inte kan närma sig. Det avspärrade området har till stor del belagts med sprängsten och grus. Där finns upplag för byggmaterial, grus, jord, avfallsbehållare, byggtält, manskapsbodar med mera.

Sprängsten och grus har lagts direkt på den gamla åkern/betesmarken. Ingen markduk har lagts ut, vilket gör det svårt att återställa marken.

På Lantmäteriets aktuella flygbild ser man omfattningen av byggupplaget utanför tomterna Håskö 1:9 och 1:10. Hela upplagsytan utanför tomterna ligger på strandskyddad mark. Någon strandskyddsdispens har inte getts för upplaget, enligt uppgift från bygglovkontoret i Valdemarsvik.

Foto från öster. Till höger syns stommen av ”fritidshusets” vardagsrumsdel. I mitten syns stommen av ”sällskapshuset” och till vänster, täckt av presenningar, det solfjäderformade gästhuset. Husen ligger delvis bakom stora ekar. Eken under byggkranen i bild verkar inte må så bra av sprängningar och utfyllnader mot stammen.

Vy från sjösidan. Till höger om båthuset ligger ”gästhuset” bakom presenningar. Det ska inrymma fyra gästrum och ett frukostrum, förutom en terrass mot sjön. Bygget i mitten är ”sällskapshuset”. Där ska det bli bar och matsal med stort kök bakom en indragen stor terrass. En trappa på utsidan ska leda till en takterrass som också förses med en lanternin. Till vänster, bakom byggkranen, börjar ”fritidshuset” ta form. Direkt bakom byggkranen blir det en vardagsrumsdel med kök och matplats. En vinkällare med öppen spis och matbord byggs under vardagsrummet. En rundel till vänster byggs nu upp. Några trappsteg upp från vardagsrummet blir det först en gästrumsvåning med två stora sovrum med egna badrum och gemensamt TV-rum. Ovanpå gästvåningen byggs ett masterbedroom med stort badrum, walking closet, TV-lounge och terrass mot sjön. Fasaderna kommer att kläs med gråmålat trä och de platta taken beläggas med sedumväxter, där det inte byggs terrasser. Kompositionen på byggnaderna har en viss finess. Högst upp kommer det stora sovrummet trona. Husen har dock en helt annan skala och utformning än omgivande hus och bebyggelsen i skärgården för övrigt.

Närmaste grannhus är en knuttimrad sjöbod och stugbebyggelse i traditionell och småskalig stil.

Bygglov gavs i augusti 2021. Sommaren 2022 var byggkranen på plats och befintliga hus på tomterna revs. ArkipeLaget har skrivit om det planerade bygget och dess ägare i januari 2023.

Norrköpings tidningar publicerade ett omfattande reportage om Håsköbygget och den hemlige ägaren i mars 2023. Norrköpings Tidningar försökte på alla möjlig sätt förgäves få tag på ägaren för att fråga vad han ska ha husen på Håskö till. Det kan ju knappast finnas så mycket tid att vistas där. Förutom Håsköanläggningen har han ett spektakulärt sommarställe i Hamburgsund på Västkusten och en stor bostad på Värmdön i Stockholms skärgård. Dessutom en megayacht med en besättning på 26 man. Han är enligt Norrköpings Tidningar bosatt i Schweiz.

De ursprungliga husen på tomterna hade en total byggnadsyta på 195 kvm. Det nya ”fritidshuset” på den ena tomten får en byggnadsarea på 342 kvm och en bruttoarea på 411 kvm på de tre planen. På den andra tomten byggs ett sällskapshus på 317 kvm och gästhus på 178 kvm.

Karsten Åström, ordförande för Gryts Skärvårdsförening, berättar i reportaget i Norrköpings Tidningar att föreningen inte fick kännedom om ärendet innan bygglov hade givits. Hade föreningen vetat om bygget i förväg skulle de ha protesterat kraftigt eftersom anläggningen inte harmonierar med lokal byggtradition och skala. I och med att bygget godkänts befarar föreningen att det blir normbildande och fler stilbrytande och storskaliga hus får tillstånd att bygga på andra ställen.

Strandskyddsdispens och bygglov finns inte för ny brygganläggning

Enligt de ursprungliga planerna ska befintlig brygga och sjöbod ersättas med en betydligt större brygga och en cirkelformad SPA-anläggning med platt tak. Strandskyddsdispensen och bygglovet som Valdemarsviks kommun gav för brygganläggningen underkändes av länsstyrelsen eftersom det kommer att ligga utanför tomtplatsavgränsningen. Någon ny ansökan har inte kommit in i det ärendet. Sjöboden och bryggorna som byggdes 2014 står fortfarande kvar.

Hinner bygget bli klart i tid?

Byggloven för de tre husen på tomterna Håskö 1:9 och 1:10 gavs 2021-08-26. Om inte husen är klara inom 5 år sedan dess, alltså 2026-08-26, måste en ny bygglovansökan skickas in, upplyser kundtjänsten på Valdemarsviks bygglovkontor. Idag kan man konstatera att mycket arbete kvarstår på bygget.

Foto Lotta Lanne