Kollo eller miljonvillor på Nedre Gränsö?

Publicerat 2021-10-01

Ska Motala kommuns sommarhem på Nedre Gränsö – skapat för ”stärkande sommarvistelser för fattiga, trångbodda, klena, svaga och sjukliga barn” ­ ersättas av ännu ett flermiljonvillaområde på Norra Finnö? Motala kommun utreder just nu förutsättningarna för att exploatera den gamla lägergården med tillhörande 30 ha mark. Några juridiska hinder för att sälja gåvan från föreningen Barnens Dag till högstbjudande verkar inte finnas men den etiska sidan av saken kan förstås diskuteras…

Ska Motalabarnens sommarparadis på Norra Finnö förvandlas till ännu ett miljonvillaområde? Sedan 1966 har Motala kommun ägt en lägergård på Norra Finnö i Sankt Anna, där ett oräkneligt antal Motalabarn och -ungdomar vid det här laget varit på ”kollo” eller läger. Det var Föreningen Barnens Dag, som skänkte gården till kommunen; de ömmade särskilt för de sjukliga, klena och mindre bemedlade stadsbarn som aldrig fick chansen att komma ut på landet. Hittills har Motala kommun fortsatt i Barnens Dagsföreningens anda och använt gården för att ordna fyra sommarkolonier bl a för barn och familjer som inte haft möjlighet att åka till vare sig sommarstugor eller semesterorter. Skolorna har även använt den för lägerverksamhet och det har därutöver varit möjligt för andra att hyra in sig för en jämförelsevis billig penning, 250 kr/dygn för ett tvåbäddsrum och 400:- för ett fyrbädds. De två senaste åren har emellertid Coronaepidemin satt stopp för verksamheten.

Det var länge sedan Motalabarnen behövde köa till dassen på sommarhemmet på Norra Finnö. Idag är anläggningen försedd med både vatten och avlopp, fullt utrustat kök, matsal och sovsalar och tvåbäddsrum och grillplats, bord och bänkar för mysiga sommarkvällar. Foto: Wiwi Samuelsson

Exploateringsförutsättningarna utreds
Men nu överväger den borgerliga majoriteten i Motala att, istället för att återuppta verksamheten för barn och ungdomar, sälja gården till högstbjudande. De har gett Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att kolla exploateringsförutsättningarna. Kommer det att vara möjligt att stycka sommarhustomter på området skulle det förstås påverka priset högst väsentligt… Och med tanke på att Söderköpings kommun verkar pigga på att låta hugade exploatörer förvandla skogsmark på Norra Finnö till sommarhusområden med flermiljonvillor så finns det väl goda chanser för Motala att få grönt ljus och därmed ett rejält engångstillskott i kommunkassan.

Söderköping säger ja till exploateringar på Norra Finnö
Redan i början av 2010-talet ställde sig Söderköpings kommun positiv till exploateringen av en första etapp av Gäddvik t.v. Det följdes senare av en andra etapp så att det nu har blivit 41 hus, som idag säljs för mellan 2,5 och 7 miljoner kronor. När ägaren av granngården Ekö ville göra en detaljplan för att exploatera ett område, som tidigare varit skyddat i kommunens naturvårdsprogram, var kommunen ännu en gång med på noterna.

De gav ägaren ett positivt planbesked (att han kan börja ta fram en detaljplan) trots att han fått betala 40 000kr i böter för att olovligt ha huggit ned värdefull och skyddad skog i området. Redan 2018 fick ägaren till Marö 1:7 detaljplan för 22 villor i ett skogsområde godkänd av kommunfullmäktige och nu i augusti beviljade samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping ännu ett  planbesked för en tredje utbyggnadsetapp av Gäddvik – denna gång väster om vägen mot Tyrislöt – för styckning av 21 tomter. Så hur skulle kommunen kunna säga nej till någon som vill bygga sommarhus också på Nedre Gränsö?