Tji bredbandsstöd till S:t Anna skärgård 2022

Publicerat 2023-01-04

I slutet av 2022 konstaterade Post-och telestyrelsen (PTS) att allt bredbandsstöd för 2022 var fördelat. 1,3 miljarder kronor hade fördelats till 348 projekt som i sin tur gjorde det möjligt för 33867 byggnader att ansluta sig till ett snabbt bredband via fiber.

Dess värre fanns inga utbyggnadsprojekt i Sankt Anna skärgård med bland de utvalda trots att stöd hade sökts.

”Det har sökts stöd för byggnader för permanentboende på Aspöja, Äspholm och Stora Rimmö,” svarar PTS i ett mejl till Arkipelaget. Men detta projekt har alltså inte klarat sig i konkurrensen. Vem som sökt bredbandsstödet för att rulla ut fiber till Aspöja, Äspholm och Stora Rimmö är emellertid sekretessbelagt så PTS kan inte ge besked om exakt vilka aktörer som sökt för byggnaderna.

Inte heller hade det i slutet av december kommit något uppdrag från regeringen till PTS när det gäller förslaget om att inrätta ett nytt bredbandsstöd för områden med ”särskilda utmaningar”, som Christian Valgren, IT-och digitaliseringschef i Söderköping satt visst hopp till. Återstår att hoppas på stödpengarna för 2023 som även de uppgår till 1,3 miljarder kronor.

För utrullning av fiber till 155 byggnader på Arkö, Aspö, Birkö och Gränsö beviljades stödpengar 2021 och IP-Only/GlobalConnect har planerat att påbörja arbetet efter nyår, dvs NU!

Du kan läsa vad vi tidigare skrivit om fiberutrullningen i skärgårdsområdena här.