Översiktsplan landsbygden Norrköping

Några punkter från planen.

  • Ny bebyggelse ska ta hänsyn till landskapsbilden och den lokala bebyggelsetraditionen.
  • Arkösund är en prioriterad ort med service och kommunikationer. En utvecklingsplan visar var turism, bostäder, verksamheter, blandad bebyggelse och parkering bör förläggas.
  • Marviken och Björnö kan bli en ny entré till skärgården. Tillsammans med Gränsö och Arkösund kan paketlösningar för turism skapas.
  • På Gränsö skulle nya övernattningsstugor och vindskydd kunna utredas för rekreation, friluftsliv, vandring, bad, paddling och camping.
  • Arkö borde ha bättre tillgänglighet för allmänheten, till exempel genom båtangöringsplats.
  • Kopparholmarna borde ha fler bryggor så att besök underlättas.

Översiktsplan landsbygden Norrköping finns i sin helhet här