Arkö väl värt ett besök

Publicerat 2022-07-09   

Stöva bland genuin skärgårdsbebyggelse, stengärdsgårdar, brukade åkrar, skog och klippor mot havet. Eva Wahren och Anders Rabenius har ställt i ordning ett litet museum som skildrar livet för snart hundra år sedan på Arkö. Museet finns nära postbryggan vid Öster.

Anders Rabenius vid världens kanske minsta museum, inrymt i en gammal fyr. Foto Lotta Lanne

Museebyggnaden var från början en fyr på Svartviksberget. Enligt Fyrwiki anlades fyren 1884. Den var vitmålat med lykta på gaveln. Fyrhuset byggdes av firma Bark & Warburg i Göteborg. Ett prefab-bygge som snabbt kunde uppföras på plats.

Karta som visar var fyrarna låg på södra Arkö. Från https://fyr.org/wiki/index.php/Svartviksberget

När fyren på Kuggviksskär tändes 1937 drogs fyren på Svartviksberget in. Fiskaren Arvid Asklund på Arkö köpte fyrbyggnaden av Sjöfartsverket och ställde den på sin brygga för att bland annat plocka strömming i. Fyren blev alltså en fiskebod. Sex andra fiskare på Arkö köpte boden av Arvid Asklund 1940 och släpade den på isen till den allmänna marken vid Öster. De använde boden till att förvara den nyinköpta strömmingsnoten. 1999 reparerades boden. Noten var i mycket dåligt skick och fick brännas. ”Men all övrig utrustning ska i fortsättningen vara kvar i boden såsom ett litet museum” skriver Fredrik Westerberg som var delägare i boden 1999.

I museet får man lära sig hur det gick till att dra not på vintern och allehanda föremål finns att beskåda. Museet står alltid öppet. Du kan även ta kontakt med Ewa eller Anders för att veta mer om öns historia och det strävsamma liv på ön som föremålen i museet vittnar om. Anders tycker det är viktigt att folk lär sig mer om hur man bodde och levde i skärgården förr. Och att vi tar vara på gamla föremål, hus och båtar.

I det lilla museet finns föremål från det gamla fiske- och sjölivet på Arkö. Foto Anders Rabenius.
Det går bra att ströva på stigarna på Arkö. Foto Lotta Lanne
Gamla ladugården på Arkö. Foto Lotta Lanne
Åkrarna hålls öppna genom slåtter. Höet ges till fåren på ön under vintern. Foto Lotta Lanne

ArkipeLaget skriver om Arkö båk här

Här berättar vi om hur du tar dig med kollektiva medel till bland annat Arkö. Arkö museum finns invid bryggläge 18, Postbryggan.