Om området

Norra delen av ArkipeLagets ”intresseområde” utgörs av Arkösunds skärgård, som sträcker sig från Bråvikens mynning till strax söder om Arkö. Arkösunds skärgård är inget historiskt definierat område och ofta används begreppet som beteckning på den del av Östgötaskärgården som ligger inom Norrköpings kommun. Ibland omnämns området som Jonsbergs skärgård. ArkipeLaget är inte så noga med gränserna när det gäller vad vi intresserar oss för och i vattnet är gränserna under alla omständigheter flytande…

Arkösunds skärgård. Karta från Lantmäteriet.

Söder om Arkösunds skärgård tar Sankt Anna i Söderköpings kommun vid. Det är en socken som fick sitt namn redan 1521 och med en anrik och omskriven skärgård som omfattar tusentals öar och skär från Aspöja i norr till Södra Finnö i söder.

Sankt Anna Norra skärgård. Karta från Lantmäteriet.
Sankt Anna södra skärgård. Karta från Lantmäteriet.

Sitt namn sägs socknen – i flera publikationer – ha fått från sjöfararnas skyddshelgon Sankt Anna. Om det är den romersk-katolska Sankta Anna – dvs Jesus´ mormor – det är fråga om eller om det är det ortodoxa helgonet Anna av Novgorod – dotter till Olof Skötkonung – som avses är oklart. Ingen av damerna verkar emellertid bry sig särskilt mycket om sjöfarare vilket däremot jultomten – Sankt Nikolaus – gör! Han är nämligen utpekad som sjöfararnas skyddshelgon i den romersk-katolska helgonförteckningen. Den som kan kasta något ljus över de förvirrande uppgifterna om Sankta Anna och sjöfararnas skyddshelgon får gärna höra av sig till Kontakt. Det kan ju vara bra att veta vem som bör anropas om man hamnar i sjönöd…