Hamnar för fritidsbåtar

I naturhamnar lägger sig båtar efter väder och vind, och utnyttjar allemansrätten.

Gästhamnar är hamnar som är anslutna till Riksföreningen Gästhamnar Sverige.

Övriga besökshamnar är inte anslutna till Riksföreningen Gästhamnar Sverige, men tar emot gästande båtar.

För att underlätta besök på öar, och därmed stimulera besöksnäringen på öarna och skärgården, behöver fler skyddade hamnar för fritidsbåtar anläggas.