Appen Ren Ostkust

Publicerad 2021-06-01

Strandstädarkartan har ersatts av appen Ren Ostkust, som man laddar ner via Google Play eller Store. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och omfattar Kalmar läns kustkommuner samt Valdemarsvik och Söderköping.

Du kan också komma till kartan genom att klicka på Ren Ostkust

På kartan kan du placera ut olika markeringar beroende på åtgärd.

Städat & klart används när du städat ett område och slängt skräpet på någon avfallscentral eller soptunna. På kartan blir det en grön markering.

Städbehov används om du vill markera ut en plats där du anser att det finns ett städbehov eller om det är stora objekt som måste hanteras av kommunen direkt. Bifoga bild. På kartan blir det en röd markering.

Planerad städning används när du planerar att städa ett område och vill bjuda in fler frivilliga. Ange tid och plats i ärendebeskrivningen. På kartan blir det en blå markering.

För skärgården i Söderköpings kommun och söderut till Mönsterås, och hela Öland, finns avtal med den kommunala renhållningen så att rödmarkerat skräp hämtas. Kartan fungerar även i Norrköpings kommun men ingen hämtning eller städning utförd av kommunen kommer att ske.

Gör som ArkipeLaget-medlemmen Thomas Johansson och hans fru Pernilla. Förra året plockade de 142 kassar skräp i skärgården. Thomas har startat Facebook-gruppen ”En renare ostkust” för sex år sedan. Man plockar, tar en bild och lägger upp på facebooksidan och skriver var det blivit lite renare.

Thomas Johansson bär på skräp som samlats in på en ö norr om Häradsskär. Foto Pernilla Johansson.

Carl Hamilton, skärgårdsutvecklare för Östergötland, påminner oss om lagen om sjöfynd.  Finns det värde i det upphittade ska det lämnas till Polisens hittegodsavdelning. Man ska även vara försiktig om man hittar ammunition från militära övningar eller Ryska pyrotekniska signalbojar från ubåtar. Dessa fynd ska rapporteras till polisen eller Kustbevakningen.