Gästhamnar

Hamnar som är anslutna till Riksföreningen Gästhamnar Sverige är redovisade i Gästhamnsguiden

Hamnarna ska bland annat ha miljöplan, avfallsplan, nödlägesplan, ordningsregler, vara tillgänglighetsanpassad, arbeta med egenkontroll och informera om sevärdheter.