Havshöjning

På drygt 100 år har världshaven stigit 20 cm på grund av varmare klimat. Vattnet har expanderat eftersom vattentemperaturen har blivit högre och isar har smält. I vår trakt har landhöjningen kompenserat för havets höjning. Landhöjningen är ca 4 mm per år, det vill säga ca 40 cm på 100 år. Enligt IPCC beräknas höjningen av världshaven under detta sekel bli upp mot 60 centimeter om utsläppen av växthusgaser minskar kraftigt och temperaturhöjningen håller sig väl under 2 grader. Om växtgasutsläppen fortsätter att öka kan höjningen bli uppemot 110 centimeter. Många experter anser att beräkningarna ligger i underkant. Enligt flera rapporter på senare tid kan höjningen under detta sekel bli över 2 meter.

Källa är artikel i Dagens Nyheter 7 mars 2021.