Länkar & litteratur

Titlar i blått betyder att skriften finns att läsa och/eller ladda hem från en sida på Internet.

Acta S:t Anna, Samverkansplan för BSPA-området S:t Anna-Missjö, Länsstyrelsens rapport:2011:7, Länsstyrelsen i Östergötland, 2011

Baltic Eye är ett webbmagasin som görs av Östersjöcentrum vid Stockholms Universitet med ambitionen att överbrygga klyftan mellan forskning och politik. De förklarar, fördjupar och förenklar Östersjöforskning så att beslutsfattare kan förstå den, försäkrar de, och då kan både vi och du också förstå den.

BalticWaters2030 bildades 2020 av Ann-Sofi Mattsson och presenterar sig som en oberoende stiftelse som arbetar för en friskare Östersjö genom att stödja projekt i egen regi eller i samverkan med universitet, myndigheter och organisationer. Via hemsidan kan man prenumerera på deras nyhetsbrev – Östersjöbrief.

Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster: svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor. Tunón, Håkan & Sandell, Klas (red.) SLU, Centrum för Biologisk Mångfald, [Uppsala], 2021. ArikpeLaget har skrivit om boken här.

Botanisk inventering av Östergötlands skärgård,  Länsstyrelsen i Östergötland 1983

Byggnadstradition i Gryts skärgård. Text Frans Liliedahl. Illustrationer Karin Klöör och Frans Liliedahl. Utgiven av Gryts Skärvårdsförening 2008.

Ger kunskap och råd om traditionell byggnadsstil i Östgötaskärgården. ArikpeLaget har skrivit om boken här.

Deep Sea Reporter Digitalt magasin med fokus på havet. Finansieras av mediaföretaget Deep Sea Productions, bildat 1997 av dykarvännerna Carl Douglas och Johan Candert, med undervattensfilm och -fotografering som specialitet. Magasinet är redaktionellt fristående och ger ut ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på via hemsidan.

De yttersta skären Från norr till söder längst ut i Östergötlands skärgård, Johan Thyberg, Strandhugg förlag 2021. Läs intervju av Johan Thyberg här.

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2020 Resursöversikt, Rapport 2021:6, Havs- och vattenmyndigheten, 2021

Gemensamt utvecklingsprogram för Kust och skärgård i Östergötland och norra Småland 2030

Havs- och vattenmyndigheten har en hemsida som innehåller mycket matnyttigt och där också gällande lagar, förordningar mm. är tillgängliga.

Hur man läser av en ö, Christian Pleijel, 2015. Beskriver en metod vid utveckling av öar. ArkipeLaget har skrivit om boken här.

Kustfarleden genom Östergötlands Skärgård – Fyrar och Sjömärken samt Omgivande Fastland, Öar och Deras Historia, Johan Thyberg, Strandhugg förlag 2020

Kustlandet är en ideell förening som stöder landsbygdsutveckling längs södra Sveriges ostkust bl a genom att utgöra ett Leaderområde som kan ge EU-bidrag från Europeiska Jordbruksfonden till lokala utvecklingsprojekt.

Strandhugg i Östergötlands Skärgård – En Resa i Tid och Rum, Johan Thyberg, Strandhugg förlag 2014

Svenssons Nyheter Njord kallar sig Sveriges största tidning om yrkesfiske och skrivs av Anders Svensson, som är minst sagt flitig i sin bevakning av allt från enskilda fiskebåtar till fiskepolitik, -forskning och -debatt.

Tidningen Skärgården Kommer ut en gång i veckan och behandlar främst Stockholms skärgård. Artiklarna är ofta intressanta för övriga skärgårdar i Östersjön. På hemsidan finns ett urval av artiklarna.

Upptäck Östergötlands skärgård, Länsstyrelsen Östergötland, 2014.