Vad vore skärgården utan nedlagda skolor?

Publicerad 2024-01-22

Även Byalaget på Kumlinge i den åländska skärgården har sin nedlagda skola,. Airi Petterson visar runt bland gamla skolbänkar och ett helt gåtsmuseum. Foto Wiwi Samuelsson

Aldrig gick väl så många med så lätta steg till skolan och aldrig var den väl så högt skattad som när den väl var nedlagd. På Harstena är den gamla skolan (med svenska språkets vackraste särskrivning) omvandlad till ö-museum och på Aspöja är skolan mötes- och festlokal och hem för Aspöja byaförening.
Även i den Åländska skärgården har skolor lagts ned och på ön Kumlinge i ytterskärgården öster om ”fasta Åland” träffade vi Airi Pettersson och Gunilla Strandman-Buckbee i Kumlinge Byalag. De visade ”sin” skola som lades ner 1952 och som byalaget förvandlat till Kulturhuset Stenbacka på Kulturkullen mitt i byn, där det samsas med Sjölunds Gårdsmuseum.

Det är den gamla folkskolan , byggd redan 1889, som numera är Kumlinges kulturella centrum. Den väl insuttna skolbänken i hallen vittnar om byggnadens ursprungliga funktion och de frilagda och noggrant numrerade timmerstockarna i en av innerväggarna belägger dess ålder och visdom.
– Ja timmer av de här dimensionerna fanns inte här på Kumlinge, konstaterar Airi Pettersson.

Den nedlagda folkskolan på Kumlinge ligger på en kulle mitt i byn. och har förvandlats till kommunens kulturella centrum.
Foto Wiwi Samuelsson

– Byggnaden måste först ha timrats upp på fasta Åland och därefter återuppbyggts här ute och då var det viktigt att alla stockar var numrerade.
Idag är skolan delvis ombyggd för att bl a rymma ett välutrustat kök och en stor samlingssal på nedre våningen medan lärarbostaden fortfarande finns kvar en trappa upp. När Kumlinge byggt en ny skola 1952 skänkte kommunen skolhuset till Kumlinge Byalag och på den vägen är det än idag.

Häpnadsväckande samlingar från Sjölunds
Förutom själva skolhuset finns ett mindre hus, som ursprungligen hyste skolans kök och slöjdsal och ett större magasin där Sjölunds gårdsmuseum är inrymt. Och det är ett museum med en minst sagt häpnadsväckande historia för praktiskt taget alla museets artefakter kommer från ett och samma hemman och en och samma familj och innehåller hela hundraårsserier av föremål som ”tvättmaskiner”, ficklampor, jaktutrustning och – förstås – fiskeredskap. Samt en högst förtjusande trampbil av märket SAAB…

Timmerstockarna i skolhuset är noggrant numrerade för att hamna på rätt plats vid.
Foto: Wiwi Samuelsson

– Ja, allt kommer från Sjölundska gården, berättar Airi och Gunilla, och den sista verksamma fiskar- och bondefamiljen som bebodde gården var riktiga samlare. INGET hade slängts under alla år och allt hade stoppats undan för att inte förstöras. Arvingarna erbjöd Byalaget att ta över alltihop och eftersom vi också hade möjlighet att disponera en lämplig lokal så tog vi tacksamt emot.

Att förvalta det Sjölundska arvet passar väl in i Byalagets syfte som är att dels upprätthålla byakulturen, dels erbjuda en plats där både bofasta, utflyttare, sommarboende och tillfälliga besökare kan mötas och umgås.
– Aktiviteterna är självklart som intensivast under sommarmånaderna då alla deltidsboende är här och många av utflyttarna återvänder till sina gamla barndomstrakter. De deltar gärna i allt från midsommarfirandet till vårt traditionella Sommartorg i juli. På Sommartorget kan alla som har något att sälja vara med och bjuda ut sina varor och det kan handla om allt från ätbarheter till hantverk av alla de slag.

Vilken lycklig unge på Sjölunds gård fick den fina trampbilen av märket SAAB?
Foto: Wiwi Samuelsson

Men även under andra delar av året håller vi igång med aktiviteter i kulturhuset, försäkrar Airi och Gunilla. Det handlar om ”tisdagskvällar” med föreläsningar, kulturinslag och kursverksamhet som målning och textilarbeten.

Inget hade slängts på Sjölunds hemman – inte ens en utsliten ficklampa… Foto: Wiwi Samuelsson
…eller en uttjänt ”tvättmaskin”. Här kan utvecklingen följas från manuell ”maskin” till eldrivna moderniteter.. Foto: Wiwi Samuelsson

Sommarlovsentreprenörer med kaféverksamhet
Vid sidan av egna aktiviteter hyrs skolan regelbundet ut till privata minnesstunder i anslutning till jordfästningar och födelsedagsfester. Under många år har föreningen också erbjudit ”residensboende” till konstnärer av olika slag som helt enkelt fått möjlighet att bo i lärarbostaden och arbeta under en sommarsäsong för att kanske avsluta arbetsperioden med en utställning.
I Byastugan – det mindre huset på kulturkullen – finns en permanent fotoutställning med bilder från forna tiders Kumlinge. Där har föreningen också låtit sk ”sommarlovsentreprenörer” driva kaféverksamhet under sommarmånaderna.
– I år var ingen intresserad av kaféentreprenaden men då har vi istället ordnat med ”pop up-kafé” vid särskilda tillfällen, berättar Airi och Gunilla. Även om det ibland kan vara lite ont om folk som ställer upp och jobbar i föreningen så är Airi och Gunilla helt inriktade på att hålla skärgårdskulturen levande på Kumlinge. En viss återväxt kan de också räkna med för, förutom Kumlinge Byalag finns även en särskild ungdomsorganisation – Hembygdens väl – som är verksam på ön.

Fiskets och jaktens alla attiraljer har självklart en central plats i Sjölunds gårdsmuseum. Foto: Lotta Lanne
Aspöja skola är hemvist för Byaföreningen på ön och allmän fest- och samlingslokal.
I byskolan på Harstena t,h. ryms numera ett ö-museum där gamla tiders liv och människor också kan ses på film.
Foto: Wiwi Samuelsson
I