Klimat

Klimatfrågan har, tillsammans med förlusten av biologisk mångfald, på senare år seglat upp som allvarliga ödesfrågor för jorden. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) har lämnat rapporter som pekar på att vi har mycket kort tid på oss att ställa om samhället från fossil energianvändning och överuttag av naturresurser till hållbarhet.

Nu gäller det att se över våra liv och verksamheter.

Muskelenergi istället för motordrift. Foto Klas Sandell

Gratis och oberoende rådgivning ger kommunernas energirådgivningar

Söderköping

Norrköping

För elproduktion är solpaneler lämpliga.

Värmepumpar är en lämplig värmekälla.