Klinkbyggda träbåten kulturarvsförklarad

Publicerad 2021-12-30

Att bygga träbåtar med överlappande bordplankor – klinkbåtar – är en konst som behärskats i Norden sedan vikingatiden. I december i år skrevs klinkbåtstraditionen in på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv.

Det var dagen efter Lucia, som Unescos kommitté för för det immateriella kulturarvet, beslöt att föra upp den klinkbyggda träbåten på listan över mänsklighetens immateriella kulturarv. Det skedde efter en gemensam nominering från alla de nordiska länderna.

– Det är första gången som Sverige har nominerat något till denna lista inom Unesco, kommenterar kulturminister Jeanette Gustafsdotter i ett pressmeddelande från Svenska Unescorådet och fortsätter:” Att vår första inskrivning på listan är ett kulturarv som vi delar med våra grannländer känns särskilt glädjande. Nomineringen är ett fint exempel på nordiskt samarbete mellan ideella organisationer och klinkbåtstraditionen är verkligen ett levande immateriellt kulturarv i dess fulla bemärkelse. Kulturarvet förenar människor över gränser i dåtid, nutid och framtid”, säger kulturministern.

Fredrik Westerbergs sumpeka, som han köpte från okänt ställe på 50-talet, är ett vackert exempel på det nya kulturarvet – klinkbyggd träbåt. Anders Rabenius på Arkö har restaurerat och nyriggat skönheten och själv tagit porträttfoto.