Långgrund har startat tillståndsmaran

Publicerat 2023-05-21

Efter vårens olika avgränsningssamråd – bl.a. de två som genomfördes i Häradshammar i februari – är det ett ytterligare bantat Långgrund som nu hamnat på Mark- och miljödomstolens bord. Den planerade vindkraftsparken har fått ändrad form och ett minskat antal verk i den ansökan som nu ska prövas av domstolen. Det är förändringar som gjorts för att minimera påverkan på fågellivet och för att öka avståndet från vindsnurrorna till ytterskärgården, skriver Svea Vind Offshore i ett pressmeddelande.

En 3 km bred ”alkakorridor” i den södra delen är en av förändringarna som gjorts i förslaget till vindkraftsparken Långgrund.

Vindkraftsbolaget hoppas på att redan 2028 kunna producera 13 Twh per år – en fördubbling av den förnybara elen i regionen – men innan byggnation kan påbörjas måste domstolsprocessen, inklusive tillstyrkan från berörda kommuner, vara klar.

Förutom synpunkter som samlades in under de allmänna och offentliga lokaliseringssamråden som ägde rum under våren så har resultaten från olika undersökningar vägts in och påverkat den ursprungliga planen. Antalet verk har exempelvis minskat från de ursprungliga 200 till 167 i den ansökan som lämnats in. Det beror bl a på resultatet av det fågelstudieprogram som genomförts och som lett till att vindparksområdet har beskurits för att inte störa ejderns ruggning och öppna en tre km bred korridor i det södra Långgrund 2, speciellt utformat med hänsyn till alkornas flygrutt. Avståndet mellan ytterskärgård och vindkraftspark har också ökat främst i Nyköpings kommun.

”Förändringarna sammanfaller— delvis med de synpunkter som inkommit från fritidsseglare i samråden”, konstaterar Svea Vind i sitt pressmeddelande.

Långt tillståndsprövande maratonlopp
Det återstår emellertid en hel del innan Svea Vind Offshore kan ha ett tillstånd klart. Först ska Mark- och miljödomstolen behandla ansökan och begära in de kompletteringar som de eventuellt vill ha.

Racing for a sustainable future

Därefter kungörs förslaget och skickas på remiss bl a till de fem kommuner som är berörda av Långgrund 1 och 2 – Söderköping, Norrköping, Oxelösund, Nyköping och Trosa. Åtminstone ett par av dem har redan innan de sett förslaget uttryckt en negativ inställning till vindkraftsparken. (läs mer om det här). Det är först efter kommunal tillstyrkan som själva huvudförhandlingen i domstolen kan genomföras och därefter kan sedan ett eventuellt tillstånd ges.
”Kapplöpning mot en hållbar framtid” (Racing for a sustainable future) är ett motto som Svea Vind Offshore har i sin logga – det måste handla om en mara….

Arkipelaget har ännu inte kunnat ta del av ansökan med miljökonsekvensbeskrivning – vi återkommer i frågan.