Ändringar i strandskyddet frös inne

Publicerat 2022-04-10

När motionstiden med anledning av regeringens proposition om En ökad differentiering av strandskyddet löpte ut första veckan i april, stod det klart att förslaget inte kommer att överleva riksdagsbehandlingen. M, KD, L, SD och V kommer att avslå propositionen och flera motioner med olika alternativa förslag har lämnats in. Det enda motionärerna är ense om är att dissa proppen. För övrigt menar V att förslaget går för långt när det gäller att försvaga strandskyddet medan de övriga partierna i olika grad menar att det inte går tillräckligt långt.

Ändringar i strandskyddslagstiftningen frös inne när regeringens proposition sänktes under utskottsbehandlingen. Foto: Klas Sandell

Kravet på att öka möjligheterna att bygga inom områden som omfattas av strandskydd, var en förutsättning för det s k Januariavtalet mellan S-MP-regeringen och C-L. Men när propositionen väl levererades för behandling i Jordbruksutskottet hade som bekant de politiska positionerna förändrats. Miljöpartiet hade lämnat regeringen och Liberalerna hade lämnat Januariavtalet och Socialdemokraterna, ledde en minoritetsregering med ny statsminister. Och resultatet blir efter utskottsbehandlingen att förändringen av strandskyddet fryser inne och den nuvarande strandskyddslagstiftningen blir kvar tills vidare.

Centerpartiets ordförande Annie Lööf, som haft förändringarna i strandskyddet som en av sina hjärtefrågor, uttryckte sin besvikelse i Lördagsintervjun i Sveriges Radio den 9 april. Det är ett svek mot landsbygden, menade Annie Lööv och beklagade att M och KD bortsåg från sakfrågan bara för att få nöjet att knäppa C och S på näsan och ”ställa till oreda i svensk politik”.

I flera av motionerna föreslås att en ny utredning av strandskyddet görs så nedfrysningen kanske så småningom förvandlas till ett omtag. Vill du läsa motionerna så finns de här.